http://showbizznet.nl

aromatische oplosmiddelen-markt 2021 Potentiële groei, aandeel, vraag en analyse van belangrijke spelers – Onderzoeksprognoses tot 2026

Eindrapport zal de analyse van de impact van COVID-19 op deze industrie toevoegen.

Het onderzoeksrapport van het aromatische oplosmiddelen-marktonderzoekrapport omvat alle belangrijke geografische regio’s en subregio’s in de wereld en richt zich op productverkoop, kosten en aromatische oplosmiddelen-marktomvang en groeimogelijkheden in deze regio’s. De aromatische oplosmiddelen-marktsector biedt de status van marktonderzoeksgegevens (2013-2018) en prognose (2019-2024) en categoriseert ook de aromatische oplosmiddelen-markt in sleuteldynamiek, regio, type en toepassing.

Het belangrijkste doel van dit rapport is om de gebruiker te helpen de markt te begrijpen in termen van zijn definitie, segmentatie, marktpotentieel, invloedrijke aromatische oplosmiddelen-markttrends en de uitdagingen waarmee de markt wordt geconfronteerd. Tijdens de voorbereiding van het rapport zijn diepgaande onderzoeken en analyses uitgevoerd. De lezers zullen dit rapport zeer nuttig vinden om de markt grondig te begrijpen.

Ontvang een voorbeeldkopie van het rapport op –
www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/12740616

Aromatische oplosmiddelen zijn organische chemicaliën die worden gebruikt om vaste stoffen op te lossen om een ??homogene oplossing te vormen. Deze oplosmiddelen vormen een benzeenring structuur omvatten tolueen, xyleen, benzeen en andere zware aromaten zoals zware nafta. Aromatische oplosmiddelen worden geproduceerd in aardolieraffinaderijen uit de destillatie van aardolie-en andere chemische omzettingsprocessen zoals katalytische hydrogenering en alkylering. Deze oplosmiddelen worden ook verkregen van lichte koolwaterstoffen zoals ethaan, butaan en propaan. Katalytisch reformeren en stoom kraken van rechte keten alkanen is een algemeen aanvaarde productieproces van aromatische oplosmiddelen in de olie- en gasindustrie. Aromatische oplosmiddelen worden voornamelijk gebruikt in verven en coatings eindgebruiker industrie om het droogproces te versnellen. Benzeen, xyleen en tolueen oplosmiddelen worden veel gebruikt in verven, kleefstoffen en inkten wereldwijd. Bovendien zijn deze aromatische oplosmiddelen bij de bereiding van andere chemische tussenproducten zoals cumeen, ethylbenzeen, ftaalzuuranhydride, naftaleen en maleïnezuuranhydride.

De gegevens en de informatie met betrekking tot het aromatische oplosmiddelen-marktrapport zijn afkomstig uit betrouwbare bronnen zoals websites, jaarverslagen van de bedrijven, tijdschriften en anderen, en werden gecontroleerd en gevalideerd door de experts uit de industrie. De feiten en gegevens worden in het rapport weergegeven met behulp van diagrammen, grafieken, cirkeldiagrammen en andere afbeeldingen. Dit verbetert de visuele weergave en helpt ook om de feiten veel beter te begrijpen.

Gegevens en informatie per fabrikant, per regio, per type, per toepassing enz., En maatwerkonderzoek kunnen worden toegevoegd volgens specifieke vereisten.

aromatische oplosmiddelen Market door top Fabrikanten:
-Ashland Inc.
-BASF SE
-Celanese Corporation
-DEZA
-een. s.
-Eastman Chemical Company
-Exxon Mobil Corporation (ExxonMobil)
-Huntsman Corporation
-INEOS AG
-LyondellBasell Industries N.V.
-Olie Raffinaderijen Ltd.
-Petrochem Carless
-Royal Nederlandse Shell plc
-Honeywell UOP

-Door Product Type
benzeen
-Tolueen
xyleen
-Andere (inclusief Solvent Naphtha zoals aromatische 100
-aromaat 150
-aromaat 200
-enzovoort.)

-door Application
-Farmaceutische
-Oilfield Chemicals
-Automotive
-Paints & Coatings
-Andere (met inbegrip van bestrijdingsmiddelen
-textiles
-cleaners
-chemische tussenproducten
-elektronica
-adhesive en kit
-perfumes
-Cosmetica
-enzovoort.)

aromatische oplosmiddelen-markt per regio: –
• Verenigde Staten
• Europa
• China
• Japan
• India

De aromatische oplosmiddelen-markt bevat de SWOT-analyse van de markt. Ten slotte bevat het rapport het deel van de conclusie waarin de meningen van de industriële experts zijn opgenomen.
Punten die in het rapport aan bod komen:

De punten die in het rapport worden besproken zijn de belangrijkste marktspelers die bij de markt betrokken zijn, zoals fabrikanten, grondstofleveranciers, leveranciers van apparatuur, eindgebruikers, handelaren, distributeurs en etc.

Informeer of deel uw vragen voordat u dit rapport koopt – www.absolutereports.com/enquiry/pre-order-enquiry/12740616

Het volledige profiel van de bedrijven wordt vermeld. En de capaciteit, productie, prijs, omzet, kosten, bruto, brutomarge, verkoopvolume, verkoopopbrengst, consumptie, groeipercentage, import, export, levering, toekomstige strategieën en de technologische ontwikkelingen die ze maken, zijn ook opgenomen in de verslag doen van. De historische gegevens van 2011 tot 2017 en voorspellingsgegevens van 2020 tot 2024.
De groeifactoren van de markt worden in detail besproken waarbij de verschillende eindgebruikers van de markt in detail worden toegelicht.

Belangrijkste redenen om te kopen
• Om inzichtelijke analyses te verkrijgen van de aromatische oplosmiddelen-marktaandelen en een uitgebreid begrip te hebben van de wereldmarkt en het commerciële landschap.
• Beoordeel de productieprocessen, belangrijke problemen en oplossingen om het ontwikkelingsrisico te verkleinen.
• De meest invloedrijke drijvende en remmende krachten op de markt en de impact ervan op de wereldmarkt begrijpen.
• Leer meer over de marktstrategieën die worden toegepast door toonaangevende respectievelijke organisaties.
• Inzicht hebben in de toekomstige vooruitzichten en vooruitzichten voor de markt.
• Naast de standaard structuurrapportages verzorgen wij ook maatwerkonderzoek volgens specifieke eisen.

Koop dit rapport (prijs 3500 USD voor licentie voor één gebruiker) – www.absolutereports.com/purchase/12740616

Gedetailleerde inhoudsopgave 2020-2024 Wereldwijde en regionale aromatische oplosmiddelen-productie, verkoop en consumptie Status en vooruitzichten Professioneel marktonderzoekrapport
Hoofdstuk 1 Industrieoverzicht van aromatische oplosmiddelen-markt
Hoofdstuk 2 Productiemarktanalyse van aromatische oplosmiddelen-markt
Hoofdstuk 3 Verkoopmarktanalyse van aromatische oplosmiddelen-markt
Hoofdstuk 4 Analyse van de consumptiemarkt van de aromatische oplosmiddelen-markt
Hoofdstuk 5 Analyse van vergelijking van productie, verkoop en consumptie
Hoofdstuk 6 Analyse van vergelijking van productie en verkoop van grote fabrikanten
Hoofdstuk 7 Major Type Analysis
Hoofdstuk 8 Major Application Analysis
Hoofdstuk 9 Analyse van de industrieketen
Hoofdstuk 10 Wereldwijde en regionale marktvoorspelling van aromatische oplosmiddelen-markt
Hoofdstuk 11 Haalbaarheidsanalyse van investeringen in nieuwe projecten
Hoofdstuk 12 Conclusies
Hoofdstuk 13 Appendix
En nog veel meer….
Klik hier voor een gedetailleerde inhoudsopgave: – www.absolutereports.com/TOC/12740616,TOC